Tel: 0726180050 : 0747 633 936

Servicii

Servicii oferite de biroul nostru

Punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
Comunicarea actelor de procedura
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
Constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul oertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Executari directe:
Evacuari
Încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri în posesie, granituiri, servitu?i, predari de bunuri

Executari indirecte:
Urmarirea mobiliara a creantelor
Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri:
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura cvila)
Procese-verbale de oferta reala

Confiscari
Consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale
Orice alte acte sau operatiuni date de lege, în competenta biroului executorilor judecatoresti

× Buna, cu ce va pot ajuta ?