Tel: 0726180050 : 0747 633 936

Legislatie

Statutul UNEJ – (descarca document)

Regulament – (descarca document)

Mica reforma in justitie – (descarca document)

Codul deontologic al executorului judecatoresc – (descarca document)

Legi

Ordine

Ordinul nr.26650/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul de justitie.
Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti
Ordinul nr.131/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute în titlurile executorii emise pâna laintrarea în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitie
Ordinul nr.2484/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute în titlurile executorii emise pâna la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitie
Ordinul nr.1859/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute în titlurile executorii emise pâna la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei
Ordinul nr.3774/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute în titlurile executorii emise pâna la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

Ordonante de urgenta

Ordonanta de urgenta nr.18 din 01/02/2001 referitoare la modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonanta de urgenta nr.64 din 03/05/2001 referitoare la modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonanta de urgenta nr. 190 din 21.11.2005 referitoare la realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana
Ordonanta de urgenta nr.75 din 11.06.2008 referitoare la stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

Cariera in profesia de executor judecatoresc

Exercitarea profesiei de Executor Judecatoresc Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii:a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;b) are capacitatea deplina de exercitiu; c) este licentiata in drept; d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat examenul de admitere in profesie.

Executorul judecatoresc desfasoara urmatoarele activitati:
a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedura;
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

× Buna, cu ce va pot ajuta ?