Tel: 0726180050 : 0747 633 936

Acte necesare executare-notificare

Cerere executare silita
Titlul executorului în original
Taxa de timbru
Timbru judiciar.
Pentru comunicarea unei notificari prin agent procedural sau prin posta trebuie sa depuneti:
Notificarea în 3 exemplare
Cerere comunicare notificare
Taxa de timbru
Timbru judiciar