Tel: 0726180050 : 0747 633 936

Home

Biroul Executor Judecatoresc Nica Gabriel are competente in raza Curtii de Apel Suceava-localitatile:
Vatra Dornei, Suceava, Botosani, Darabani, Falticeni, Saveni, Radauti, Dorohoi, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului.
Biroul Executor Judecatoresc Nica Gabriel este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita,
notificarea actelor, recuperari de creante, evacuari, puneri in posesie, executari silite mobiliare si imobiliare.
Urmare modificarii Codului de Procedura Civila, competenta Biroului se întinde in raza Curtii de Apel Suceava, respectiv
in raza Judecatoriei Vatra Dornei, Judecatoriei Suceava, Judecatoriei Botosani, Judecatoriei Darabani, Judecatoriei Falticeni,
Judecatoriei Saveni, Judecatoriei Radauti, Judecatoriei Dorohoi, Judecatoriei Campulung Moldovenesc, Judecatoriei Gura Humorului.

Cariera in profesia de executor judecatoresc
Exercitarea profesiei de Executor Judecatoresc Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii:a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;b) are capacitatea deplina de exercitiu; c) este licentiata in drept; d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat examenul de admitere in profesie.

Executorul judecatoresc desfasoara urmatoarele activitati:
a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedura;
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.